Google hứa hẹn 3 năm cho hệ điều hành và cập nhật bảo mật cho Pixel 2 / XL

Google hứa hẹn 3 năm cho hệ điều hành và cập nhật bảo mật cho Pixel 2 / XL

Google hứa hẹn 3 năm cho hệ điều hành và cập nhật bảo mật cho Pixel 2 / XL. Như vậy, người dùng những chiếc điện thoại này sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ nhà sản xuất....
read more