Sony sẽ tập trung đánh mạnh vào thị trường tầm trung?

Sony sẽ tập trung đánh mạnh vào thị trường tầm trung?

Sony Mobile đã thông báo rằng họ đã quyết định thoát khỏi thị trường “cao cấp tầm trung”. Đây là những thiết bị cầm tay với chi tiết kỹ thuật gần như hàng đầu, nhưng được cung cấp ở một...
read more